Profile_bird
Consider this article of some value? Then please retweet and let others consider the usefulness, too!
  • Loading...
follow me on Twitter
Posts Tagged ‘Guest Post’

Guest Post – Mitä oikeastaan on Sosiaalinen Media?

GUEST POST: Oskari Uotinen, InFlow

Sosiaalinen media on mielenkiintoinen käsite. Termin syntyyn vaikutti siirtyminen vuorovaikutteisempiin web-sovelluksiin ja toimintoihin. Kuitenkaan sosiaalinen media ei syntynyt tyhjästä samalla hetkellä, kun käsitteet sosiaalinen media tai vuorovaikutteisiin web-teknologioihin viittaava web 2.0 ”lanseerattiin” tai keksittiin. Molemmat käsitteet ovatkin verrattain tuoreita, vaikka sosiaaliseksi mediaksi luokiteltuja web-palveluita on käytännössä ollut jo iät ja ajat aina BBS-purkeista (Bulleting Board System) ja keskustelufoorumeistaIRCiin (Internet Relay Chat).

Sosiaalinen media on terminä mielestäni luotaantyöntävä ja epämääräinen. Myös tieteelliset määritykset käsitteelle ovat epämääräisiä ja painottavat jopa ristiriitaisesti sosiaaliselle medialle tyypillisiä ominaispiirteitä, kuten sosiaalisen median käsitettä tutkinut Erkkola toteaa. Lisäksi sosiaalinen media on hypeä mitä suuremmissa määrin.

Viisi vuotta sitten kukaan ei tiennyt, mitä sosiaalinen media on; nyt saamme lukea aiheesta joka päivä eri puolilta. Muutos on aina pelottava asia, ja varsinkin kun se tapahtuu näin nopeasti. Organisaatioita ajatellen voidaan hiukan kärjistäen sanoa niiden toimintaan vaikuttavien edellytysten muuttuneen hyvinkin nopeasti – eikä vain sosiaalisen median ansioista.

Tänä päivänä yrityksiltä vaaditaan avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta, yhteistyötä… Ja onhan totta, että toimintaympäristökin on muuttunut. Globalisaatio ja tietotekniikka ovat varmasti kliseitä mainita tässä yhteydessä, mutta ne eivät ole voineet olla vaikuttamatta. Sosiaalinen media tuskin on edistänyt toimintaympäristön muutosta, pikemmin toimintaympäristön muutos toiminee ajurina sosiaalisen median yleistymiselle yritys- ja organisaatiomaailmassa. Ja totta kai, sosiaalisen median välineiden ja toimintatapojen yleistymisellä alkaa pikkuhiljaa olla vaikutuksia myös toimintaympäristöön.

Nyt kun käytiin sivuraiteilla pohtimassa talouden murrosta, lienee aika siirtyä takaisin aiheeseen. Vaikka sosiaalinen media aiheuttaa hämmennystä ja epämääräisyyttä, väitän, ettei sosiaalinen media ole kovin suuri muutos toimintatavoissa siitä, mitä ihmisten välinen kanssakäyminen on verkon ulkopuolella. Samat ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja dynamiikan lait pätevät myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Itse asiassa koko sosiaalisen median käsite voitaisiin mielestäni unohtaa, sillä termi on kulunut ja epämääräinen eikä enää edes verkossa ole tarvetta erottaa sosiaalisuutta muusta toiminnasta, vaan vuorovaikutus ja sosiaalisuus tulisi nähdä jo itsestäänselvyytenä.

Onko sosiaalinen media todellisuudessa epämääräistä ja hallitsematonta? Varsinkin sosiaalisen median avoimuus aiheuttaa pelkoja ja epäilyä. Kuitenkin minä näen avoimuuden siten, että tulevaisuudessa epäeettisesti, muutoin kyseenalaisesti tai ylipäätänsä ei-asiakaslähtöisesti toimivat yritykset eivät pärjää. Kuluttajien valta kasvaa osin sosiaalisen median vaikutuksesta niin suureksi, että yritysten on vastattava kuluttajien vaatimuksiin tai hävittävä. Avoimuus ei ole enää valinta, vaan edellytys. Ja joka tapauksessa verkossa ja sosiaalisen median välineissä käydään jo nyt keskusteluja yrityksistä ja niiden tuotteista. Eikö näissä keskusteluissa kannattaisi olla mukana?

Ihmiset ovat sosiaalisia perusluonteeltaan. Jos osaat palvella asiakkaitasi kasvokkain tarkoittaa, että osaat tehdä niin todennäköisesti myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Toki sosiaalisen median markkinointi on oma taitolajinsa eikä välineiden näennäinen ilmaisuus tarkoita sitä, että helppoja ratkaisuja olisi tarjolla – aikakin on rahaa. Näkyvyyttä pitää rakentaa ja luottamus ansaita – jälleen aivan samoin kuin markkinoinnissa muutoinkin. Kun seuraa aluksi, kuinka muut toimivat ja pitää terveen järjen mukana pelissä, pääsee jo pitkälle. Tärkein asia on muistaa, että sosiaalinen media on vuorovaikutusta, ei media perinteisessä mielessä.

Oskari Uotinen

viestintäkonsultti, yrittäjä

InFlow – Sosiaalista mediaa kansantajuisesti.

Tags : , , ,