Profile_bird
Consider this article of some value? Then please retweet and let others consider the usefulness, too!
  • Loading...
follow me on Twitter
Posts Tagged ‘Sosiaalinen Media’

Pohdintaa joukkuepelaamisesta ja osallistavista työtavoista työpaikoilla

Tämä on pohdintaa ja kommentointia Kauppalehden blogissa olleelle kirjoitukselle ”Tulosjohtaminen vs. joukkuepelaaminen”

http://www.kauppalehti.fi/sponsoroidutblogit/markkinointi-instituutti/tulosjohtaminen-vs-joukkuepelaaminen

Blogissa Jalmari Eklund Markkinointi-Instituutista viittaa Harvard Business Review –blogiin New Research: How Employee Engagement Hits the Bottom Line ja kirjoittaa: ”Parhaiten tuottavuutta olivat lisänneet ne yritykset, joissa johtamisen työkalupakin tärkeimmät työvälineet mahdollistivat vuorovaikutteisen ja osallistavan tavan saada ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi, työn merkitykselliseksi ja aidosti vaikuttavaksi.”

Tässä on mielestäni suuremman totuuden siemen kuin mitä perinteisesti johtamisesta puhuttaessa halutaan mainita, tässäkin taas puhutaan johtajien panostamisesta yrityskulttuuriin. Toisin tähän kuitenkin pienen lisävivahteen, joka on – yllätys, yllätys – sosiaalinen media ja yhteisöllisyys.

En tarkoita tässä sosiaalista mediaa niinkään verkostoitumisen kannalta tai että johtaja jalkautuu Facebookkiin (koska LinkedIn-tilihän pomolla jo on), vaan perinteisen työnantajakuvan ja työntekijöiden osallistamisen kannalta. Suomestakin löytyy jo paljon hyviä teknisiä työkaluja yritysten sisäiseen kommunikointiin, ideointiin ja sisäiseen verkostoittamiseen, erilaisia yritysten sisäisiä Facebook-klooneja ja vastaavia viestintäkanavia. Ja kaikki työnantakuvan parissa työskennelleethän tietävät että työnantajakuvan paras lähettiläs on yrityksen työntekijä. Ei siis se virallinen viestintäkanava ja lehdistötiedotteet, vaan työntekijöiden kautta välittyvä kuva yrityksestä fiksuna, ymmärtäväisenä, lojaalina, inhimillisenä, kehittyvänä, ym. työnantajana.

Kun työntekijä kommunikoi omille yhteisöilleen ja sidosryhmilleen, välittyy kuva yrityksestä sellaisena kuin se oikeasti on, ei kiillotettuna näyteikkunana, vaan rehellisesti ja suoraan hevosen suusta kuultuna. Jos sisäinen viestintä on kunnossa, työntekijä kokee olevansa arvokas osa yritystä ja sen yhteisöä, silloin välittyy se myös ulos päin. Jos asiat eivät ole kunnossa, valuu viesti pieninä noroina alas Facebookin viestiseinää valituksena pitkistä päivistä huonolla palkalla, tylsästä työstä ja tyhmistä työkavereista, jne. Ja negatiivinen kierre on se joka lähtee helpommin liikkeelle.

Jos yritysjohtaja haluaa parantaa työyhteisön hyvinvointia, pysyvyyttä, tyytyväisyyttä ja kasvattaa aidosti yrityksen brändiä (vaikkapa vain työnantajakuvaa), se on varsin helposti tehty. Pitää vain astua nykyaikaan ja antaa ihmisille mahdollisuus osallistua, elämme nk. vertaisaikaa, jossa ihmisten pitää päästä vaikuttamaan ja kommunikoimaan toistensa kanssa vapaammin kuin koskaan ennen – myös työssään ja työstään.

Jos ensi vaiheessa työntekijöiltä tuleva palaute on negatiivista, sitä parempi. Sillä kun kuuntelet mikä on vialla, onnistut korjaamaan merkittäviä huolen aiheita tai virheitä, mikään ei saa työntekijöitäsi arvostamaan yritystä enemmän, kun Häntä, yhtä pientä työntekijää, kuunneltiin ja vieläpä reagoitiin. Parannukset työympäristössä ovat suorastaan hänen aikaansaannostaan. Ja se iloinen kello kuuluu kauas.

Yhteisöllisyys johon alussa viittasin taas suuntaa enemmän siihen, että yritys ei enää ole yksin, vaan sidosryhmät asiakkaista yhteistyökumppaneihin, alihankkijoista työntekijöihin, ovat kaikki mahdollisia ongelman ratkaisijoita, tuote- ja liiketoiminnankehitykseen osallistettavia ideamoottoreita, markkinatutkimuskoneisto ja yleinen itseohjautuva palautekanava. Sellainen palautekanava joka kertoo mikä on hyvin ja mikä huonosti, ja parhaimmillaan korjaa virheitä ja ongelmia, tuottaa uusia ideoita, kehittää niistä innovaatioita, ja vieläpä testaa niiden markkinapotentiaalin – siis parhaimmillaan. Ehkä.

Yhteisöjen (lue: sidosryhmien) osallistaminen konkreettisemmin osaksi yrityksen toimintaa mahdollistaa monia asioita, jo hyvinkin pienin insentiivein, mutta tulokset ovat vain niin hyviä kuin yhteisösi. Jos et osaa käsitellä sitä oikein, jos motiivit ovat väärät tai insentiivit eivät ole kohdallaan, yhteisöstä ei ole yritykselle apua. Mutta. Jos et kysy, et saa vastausta. Jos et kerro, kukaan ei ymmärrä. Ole avoin, kerro ja kysy, ja saatat saada paremman vastauksen kuin kuvittelitkaan.

Mielestäni siis yritysjohtajan ja kaiken kaikkiaan esimiesten olisi korkea aika ymmärtää osallistaa työntekijöitä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä yhteisen hyvän – paremman tuotteen tai palvelun – vuoksi toimimiseen. Kun työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen, pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja työympäristöönsä, on tuloksena sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä, viihtyisämpi työympäristö, mahdollisesti jopa parempia tuotteita/palveluja, ja paljon parempi pohja työnantajakuvan rakentamiselle – se suorastaan rakentuu itsestään!

Ja osallistettaessa asiakkaita – jos sinulla on jo maksava asiakas, lisämyynti on aina helpompaa kuin myydä täysin uudelle asiakkaalle, eikös niin? Ja jos asiakas kertoo että jokin on vialla, puuttuu, tai ei löydy, tuon vian korjaaminen, uuden toiminnallisuuden lisääminen seuraavaan tuoteversioon, tai apu tuotteen tai palvelun käytössä takaa että asiakas ostaa sinulta mielellään jatkossakin, ja useimmiten nykyään myös kertoo siitä iloisena omille sidosryhmilleen.

Kannattaa kokeilla. Tämä on muuten yksi syy miksi perustimme Innozedin.

Tags : , , ,

The 8P´s of Marketing in Social Media

The 4P´s of Marketing

There´s a million and one people out there thinking they know something about marketing, so I thought why not me as well. Here´s my 2 cents…

We all know Neil Borden´s 4 big ones, don´t we?

– Product

– Price

– Place

– Promotion

And as we also know, these contain ‘flaws’ or rather are missing value especially in relation to marketing Services. I guess that wasn´t relevant in the 1960s in the scale we have services available today. There´s been a lot of talk about the meaningful aspects of marketing for generations, and we always seem to go round and round without really coming up with anything new around the subject. After a while since Borden someone came up with the 5th P… and then someone came up with some more…

– Packaging, or perhaps

– Process, or perhaps

– People, or…

So plenty of P´s all around, but nothing really meaningful as we now look back in time. Someone even added ´Physical Evidence´ and ´Performance´ in the list – I personally really don´t get those. And then came the alternate 5P´s;

Positioning, Packaging, Promotion, Persuasion & Performance.

Then the top Idea-buddy Idris Mootee came up with the 4 New P´s

Personalization – no, not as deep as we now know

Participation – related to crowdsourcing type of activity really

Peer-to-Peer – now we´re getting somewhere… a 2-way street!!! Not just Push but including Pull as well.

Predictive Modeling – algorithms actually

I can almost relate to these, finally something new in the field, not just the same old, same old. At least better than those mentioned before. But I have a need that is not satisfied with these quite yet. SO, I kept digging… And came up with this.

Joan Damico quite recently came up with a new set of P´s that actually triggered this train of thoughts of mine. Joan says…

Policy – is just what it sounds like, who can do what and how

Plan – plan your strategy. Hmmm… Which company doesn´t? I know I do!

People – this time meaning internal resources… And off we go, to the woods, says I!

Persona – What do we want to say, how do we want to look? Isn´t that Policy & Planning with some People in it?

Patience – takes time to see results, she says. And I say 3rd and out. I’ve seen companies come up with brilliant results in no time at marketing in social media! Think of Gap and Groupon for example.

And I just don´t get it! People I understood in previous conversations, but not anymore when Joan starts talking about it. I do understand all the before mentioned P´s that people have come up with, in a sense, but I don’t see the logic behind those nor relevancy in todays web marketing models. Perhaps it´s just me, but I feel like “WTF, am I the only one thinking about Social Media related to all these P´s?” I´m sure thousands and thousands of smarter people than me and a zillion times more experienced have thought about these, so that makes me feel kind of stupid to even consider that I might be into something here. I mean, all the P´s before make sense in a way, but none of them really fit into the idea how I see marketing in Social Media, the so called Social Marketing idea. So if there´s anyone out there how might tramble into this article and feels the way I do about all this, please, please, tell me I´m not insane, okay?!

´Cause this is how I see the P´s…

The REAL 8P´s of Marketing in Social Media

You can´t argue with the 4 Big ones, Social Media or not…

Product, Price, Place and Promotion still matter, no matter what you´re marketing!

But the new ones! Hold your breath!

    People! Clients, remember?! Same goes for Partners, Suppliers, etc. Basically anyone you engage in conversation with in the web! In Social Media, they rule! There´s a conversation 24/7 whether you´re there or not. It´s a 2-way street, no more shooting with a shotgun at anything that moves, but targeted, Personalized conversations, where you Participate in interaction with the crowds! When you´re using Social Media for marketing, you need to be Present, get involved, reply when asked and that sort of ´stuff´!

So there they are, I finally got them all out. And the next time someone asks you what that Social-Media-thing means to you, you can just say;

In Social Media, we market ourselves by Participating in conversations with People, we give our company the face by Personalizing our messages and we´re Present whenever they want to talk with us!

    If you wonder what Personalization means here, it´s all about understanding your client, talking to them in language that they understand, replying when asked, and taking advantage of the huge amount of data that is out there for you to use (think about Social CRM and Social Business Intelligence concepts here). Personalize your message, target the niches rather than use shotgun. (Okay, the shotgun approach may have brand values, I give you that much…)

    And I really need to point out that being Present does NOT mean that once you´ve built that Facebook Fan page or Twitter account you´re present, but you need to be able to engage in 2-way conversations when and where the client wants to. End of story!

Think about this article and what it´s trying to say in its own awkward way. Review your marketing plan. Are you already or are you planning to do marketing on social media? (Yes, you should already, and right NOW is a good time to start if not!). Consider the additional new P´s, are you ready to COMMIT YOURSELF TO TALKING WITH your (potential) customers / partners / affiliates / etc., not just talking TO them, pushing your message?

IF YES, like my good friend Nike would say, JUST DO IT!

Product

Price

Place

Promotion

People

Presence

Participation

Personalization

Ps. I´m not saying you can´t do the normal push-marketing in social media, it´s not a total no-no, but if you do JUST that, you´re not getting social media nor taking advantage of it in full extent. There´s so much potential there that you´re not getting if you just push your message without listening or pulling in additional data, that´s it´s just a shame!

Tags : , , , ,

Netcycler – Social swapping online

Netcycler – Social swapping online

I recently saw a newspaper editorial about this new ´Green´ social network that helps people get rid of all their excess ´stuff´. Not so interesting? You could always throw away the crappy old stuff, but you just don´t, do you? People are collectors by nature, and you never know if you one day may actually need that thing that your grandmother bought you for Christmas some years ago. Or perhaps your kids would one day love to play with it… or something. So suddenly you have all this stuff stored at your storage room, at your mom´s, or at friend´s attic like I have. The name started haunting me the next time I went to the storage room to bring over some more useful ´stuff´ that I may one day need.

So I go to the allmighty Internet and search for Netcycler (www.netcycler.fi), and there it was, ta-dah, my new favorite web tool that actually helps solving my real-life issues. How often do You find something like that? Seriously! Web tools are fine when you´re online, but finding something that actually solves a problem that you face in real life, is a true gem!

Netcycler is a part of the new wave of social tools and networks. The basic idea is to get you connected to people, offering your excess items for swapping (or plain give away), and by swapping I mean you decide what you want in exchange. So for example you have some DVDs you no longer feel like watching and you´d actually be more interested in playing board games with your friends. You choose the categories for your items, rate the condition, preferably upload a picture (don´t have to), choose whether you want to swap with someone locally or if you´re willing to send the item by post, and then you name what you´d like to have in exchange. And wait.

If your offering and wish are reasonable and not too exclusive, it shouldn´t take too long before someone checks your items out and has the matching item for your wish. You get a note to your Inbox, you go and click to approve the swap, and then you get a separate message where, how and who you can swap with. After the swap has taken place you go and give feedback and confirm the swap having taken place. Simple, right? That´s the simpliest way it can happen, but the other options are not that difficult either. The company behind Netycler don´t care if you swap one item at a time or a dozen at once, it´s all up to you how you want to trade. If there´s need for posting the items, they will take care of the posting issues by collecting the postal fee (amount agreed upon uploading your item), they send the sender a pre-stamped box with relevant contact details for the recepient, and you just add the item and drop it to a mailbox or post office. Difficult? Not!

The beauty lies in simplicity and in finding interesting swaps where both parties get what they wish for. You may well have the most interesting item in the whole system, but none of those people that fancy your item have what you´d like to have in exchange. Then again that precious old movie poster you always fancied is uploaded by someone who doesn´t want anything you have to offer. No problem, that´s where the beauty of the system kicks in. Netcycler has built a brilliant engine that creates swap-rings. So that when you fancy the poster and have an item fancied by another party, the system suggests swap rings where you send your item to one person, he/she sends an item to the next person, and so on, until you finally receive an item you were wishing for. And of course anyone in the swap-ring can pull the plug and say ´sorry, not gonna happen´, if they consider the swap not being interesting enough for them. The swap-rings are pre-approved before anyone sends any items forward, thus securing that there´s no need to send back items you´ve already received. Nice, ´eh? That´s the part I love in the system anyway.

So it´s not really flea market, you don´t buy anything from anyone, and it´s not charity either, nor is it an auction, but real recycling. And it of course makes you feel good about yourself when you give away excess items you no longer need, and get exactly what you always wanted in exchange.

Oh yes, did I mention they are building some interesting revenue models to keep the system running? So far it´s just premium services that they offer to users in relation to posting the items and collecting fees for packages being sent, and there are no ads anywhere in the system, no company logos, nothing. Additionally the system has some social networking aspects, like linking to people and inviting buddies, possibility to hide items and wishes from people that are not friends, etc. And of course they are only running the system in Finland for now to double-check everything before International expansion, also testing their Facebook success. A deep throat told me Germany may be their next big market soon to be launched, possibly even in late 2010. And… they will be releasing a new UI soon… stay tuned!

Ps. I´ve propably never seen a company as dedicated to customer service as they are. They go to unimaginable lengths to keep users happy, all the way into putting their own money and items where the mouth is should a user go nasty and try fooling the system by not sending items forward – and they act on things when no one has even complained about anything yet. That´s dedication and service!

Ps2. As the company has a huge number of possible features and services already planned, I´ve been happy to witness things are moving forward quickly, the most recent update being the addition of Foursquare-ish badges for active swappers. Nice move! Can´t wait to see what comes next…

Netcycler Badge system

Ps3. No, I do not get paid for writing this… I just like the system a lot.

UPDATE 5 Dec 2010: The post was recently reviewed by German press at the launch of Netcycler in Germany, and an interview based on Netcycler and myself may be reviewed here

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&dig=2010/12/04/a0023&cHash=726d07fa27

I´ve been told Taz (die Tageszeitung) is the 6th biggest newspaper in Germany.

Tags : , , , , ,

Guest Post – Mitä oikeastaan on Sosiaalinen Media?

GUEST POST: Oskari Uotinen, InFlow

Sosiaalinen media on mielenkiintoinen käsite. Termin syntyyn vaikutti siirtyminen vuorovaikutteisempiin web-sovelluksiin ja toimintoihin. Kuitenkaan sosiaalinen media ei syntynyt tyhjästä samalla hetkellä, kun käsitteet sosiaalinen media tai vuorovaikutteisiin web-teknologioihin viittaava web 2.0 ”lanseerattiin” tai keksittiin. Molemmat käsitteet ovatkin verrattain tuoreita, vaikka sosiaaliseksi mediaksi luokiteltuja web-palveluita on käytännössä ollut jo iät ja ajat aina BBS-purkeista (Bulleting Board System) ja keskustelufoorumeistaIRCiin (Internet Relay Chat).

Sosiaalinen media on terminä mielestäni luotaantyöntävä ja epämääräinen. Myös tieteelliset määritykset käsitteelle ovat epämääräisiä ja painottavat jopa ristiriitaisesti sosiaaliselle medialle tyypillisiä ominaispiirteitä, kuten sosiaalisen median käsitettä tutkinut Erkkola toteaa. Lisäksi sosiaalinen media on hypeä mitä suuremmissa määrin.

Viisi vuotta sitten kukaan ei tiennyt, mitä sosiaalinen media on; nyt saamme lukea aiheesta joka päivä eri puolilta. Muutos on aina pelottava asia, ja varsinkin kun se tapahtuu näin nopeasti. Organisaatioita ajatellen voidaan hiukan kärjistäen sanoa niiden toimintaan vaikuttavien edellytysten muuttuneen hyvinkin nopeasti – eikä vain sosiaalisen median ansioista.

Tänä päivänä yrityksiltä vaaditaan avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta, yhteistyötä… Ja onhan totta, että toimintaympäristökin on muuttunut. Globalisaatio ja tietotekniikka ovat varmasti kliseitä mainita tässä yhteydessä, mutta ne eivät ole voineet olla vaikuttamatta. Sosiaalinen media tuskin on edistänyt toimintaympäristön muutosta, pikemmin toimintaympäristön muutos toiminee ajurina sosiaalisen median yleistymiselle yritys- ja organisaatiomaailmassa. Ja totta kai, sosiaalisen median välineiden ja toimintatapojen yleistymisellä alkaa pikkuhiljaa olla vaikutuksia myös toimintaympäristöön.

Nyt kun käytiin sivuraiteilla pohtimassa talouden murrosta, lienee aika siirtyä takaisin aiheeseen. Vaikka sosiaalinen media aiheuttaa hämmennystä ja epämääräisyyttä, väitän, ettei sosiaalinen media ole kovin suuri muutos toimintatavoissa siitä, mitä ihmisten välinen kanssakäyminen on verkon ulkopuolella. Samat ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja dynamiikan lait pätevät myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Itse asiassa koko sosiaalisen median käsite voitaisiin mielestäni unohtaa, sillä termi on kulunut ja epämääräinen eikä enää edes verkossa ole tarvetta erottaa sosiaalisuutta muusta toiminnasta, vaan vuorovaikutus ja sosiaalisuus tulisi nähdä jo itsestäänselvyytenä.

Onko sosiaalinen media todellisuudessa epämääräistä ja hallitsematonta? Varsinkin sosiaalisen median avoimuus aiheuttaa pelkoja ja epäilyä. Kuitenkin minä näen avoimuuden siten, että tulevaisuudessa epäeettisesti, muutoin kyseenalaisesti tai ylipäätänsä ei-asiakaslähtöisesti toimivat yritykset eivät pärjää. Kuluttajien valta kasvaa osin sosiaalisen median vaikutuksesta niin suureksi, että yritysten on vastattava kuluttajien vaatimuksiin tai hävittävä. Avoimuus ei ole enää valinta, vaan edellytys. Ja joka tapauksessa verkossa ja sosiaalisen median välineissä käydään jo nyt keskusteluja yrityksistä ja niiden tuotteista. Eikö näissä keskusteluissa kannattaisi olla mukana?

Ihmiset ovat sosiaalisia perusluonteeltaan. Jos osaat palvella asiakkaitasi kasvokkain tarkoittaa, että osaat tehdä niin todennäköisesti myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Toki sosiaalisen median markkinointi on oma taitolajinsa eikä välineiden näennäinen ilmaisuus tarkoita sitä, että helppoja ratkaisuja olisi tarjolla – aikakin on rahaa. Näkyvyyttä pitää rakentaa ja luottamus ansaita – jälleen aivan samoin kuin markkinoinnissa muutoinkin. Kun seuraa aluksi, kuinka muut toimivat ja pitää terveen järjen mukana pelissä, pääsee jo pitkälle. Tärkein asia on muistaa, että sosiaalinen media on vuorovaikutusta, ei media perinteisessä mielessä.

Oskari Uotinen

viestintäkonsultti, yrittäjä

InFlow – Sosiaalista mediaa kansantajuisesti.

Tags : , , ,

Haudataanko Sosiaalinen Media suosiolla?

Uskotko sinä provokaation voimaan? Entä sarkasmiin?

Alf, oi Alf ja kumppanit lehtien palstoilla, miksi piti tappaa sosiaalinen media jo kehtoonsa? Mitä pahaa se oli tehnyt että suorititte julman surman?

Tunsin sosiaalisen median jo aivan pienestä, olin siihen hyvin kiintynyt, vaimoni mielestä ehkä jopa liikaakin. Vietin niin monet illat ja yöt sen kanssa, ja nyt ah niin äkkiä se on poissa… Ja niin yllättäin. Tuntuu kuin se olisi ollut vasta eilen kun tutustuin sosiaaliseen mediaan intiimimmin…

Olen pitkään ollut tekemisissä konseptien kanssa joita sosiaaliseksi mediaksi kutsuttaisiin jos nimi olisi silloin jo ollut keksitty. Vuosi oli 1999. Päivittäin olen somettanut alkuvuodesta 2004. Vasta kuitenkin aivan viime aikoina alkoi tuntua että se saavutti sellaisen aseman varteen otettavien bisnes mallien ja kriittisen massan suhteen, että siihen kannattaisi yritystenkin suhtautua vakavasti, ja sitten kävi näin… Voi tätä tuskaa! Mihin mediaan tästä nyt pitäisi valittaa jos ei voi enää olla sosiaalinen?! Itkisikö joku kanssani yhteisöllisesti?

Miksi edes pitäisi olla sosiaalinen?

Miksei sosiaalinen media voi olla myös pelkkää mediaa niille jotka niin haluavat? Miksi on väärin että yritykset luodessaan profiileja sosiaalisiin verkostoihin eivät voi pitää sitä pelkästään myynti-, mainonta-, markkinointi- tai viestintäkanavana? Ei kaikkien tarvitse heti olla sosiaalisia. Itse asiassa jos tarkemmin ajattelee, ei suurin osa sosiaaliseen mediaan ja verkostoihin rekisteröityneistä yksityisistä ihmisistäkään ole siellä sosiaalisia, vaan ehkä käyvät vain katsomassa onko ´siellä´ jotain kiinnostavaa heille ja lähtevät pian pois tai käyvät vain harvoin, tai ihmisiä jotka ovat vain hiljaisia kuuntelijoita eiväkä maailmoja syleileviä sisällöntuottajia ja jakajia. Miksei sosiaalisessa mediassa yrityskin saa olla ensin rauhassa tutustumassa, vaan heti pitää valloittaa maailma ja fanit ja pelastaa lapset vai peukut vai mitkä ne oli…

Miksei sosiaalinen media saa olla suosittua?

Miksi vihdoin kun Suuri Yleisö alkaa ymmärtää että sosiaalinen media on muutakin kuin Facebook (tai Linkedin ja Twitter), se pitää yht´äkkiä julistaa pahaksi ja muuttaa äkkiä nimitys omalle tekemiselle ettei vain sulaudu massoihin? Eikö sosiaalisen median osaajien ja aktiivikäyttäjien yleinen toive ole ollut että joku muukin alkaisi käyttää ja ymmärtää mitä verkostoissa ja keskusteluryhmissä tapahtuu, millaista mediaa ja sosiaalisuutta eri paikoissa on ja mitkä sen mahdollisuudet ovat? Jos hypetys ärsyttää (ärsyttää se välillä minuakin, eikä vähiten silloin kun sosiaalinen media julistetaan kuolleeksi), onko parempi nimetä oma tekeminen jollain uudella nimellä kuin yrittää jaksaa selittää mistä oikein on kysymys koko tässä suuressa ihanuudessa ja salamyhkäisessä epämääräisyydessä jota sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan? Tiedän tämän viimeisen lausahduksen varmasti nostattavan monen sosiaalisen median asiantuntijan kulmakarvoja ja ehkä kipukynnyskin ylittyy, mutta jonkun pitää sanoa tämä ääneen. Hypetyksessä tulee ylilyöntejä, mutta onko kaikki julkisuus sittenkin pahasta eikä hyvästä? Jone Nikulan kuolematonta lausahdusta siteeratakseni, “Puhukoon, kunhan pelkäävät!” Jos se vaatii hypetystä tai ylilyöntejä että yrityksetkin vihdoin löytävät sosiaalisen median ihanaisen auvon, so be it. Olen valmis kestämään hetkellisen kivun kunnes valitus muuttuu ylistyslauluun. Tai jotain. Edes jotain. Kupla? Ehkä. Mutta kuplistakin opitaan ja hypetys ei kestä ikuisesti niin kuin ei valituskaan. Pian koko juttu on unohtunut ja (nykyisen) sosiaalisen median toimintatavat ja työkalut ovat pian arkipäivää ja keksitään joku uusi juttu hypetettäväksi. Tämä on ihmiset vain normaalia kiertokulkua, ei sen ihmeempää. 15 minutes of fame. Sitten elämä jatkuu. Ilman että kukaan erikseen nimeää tätä ´uusien´toimintatapojen muutosta valtavirraksi.

Yhteisöllisyys ei ole bisnes-ystävällistä

Jos sosiaalisesta mediasta haluaa tehdä bisnestä tai olla siellä mukana tekemässä sosiaalisen median avulla bisnestä tai peräti tuoda kivijalkayrityksensä näkyville sosiaaliseen mediaan ja laajentaa toimintakulttuuriaan tällä tavoin, on toimintatapa hyvin usein jotain muuta kuin sosiaalista. Niin kovin monet sosiaaliseen mediaan liitettävät toimintatavat ovat hyvin perinteisiä markkinoinnin, myynnin ja viestinnän toimintatapoja vain toteutettuina hieman enemmän kieliposkessa (vrt. Old Spice), uudella tavalla, uusilla työkaluilla, tai vain uudessa kanavassa. Ei kovinkaan monessa sosiaalisen median kampanjassa ole kyse sosiaalisuudesta, vaan yrityksestä saada ihmiset jakamaan yrityksen tuottamaa informaatiota yrityksen puolesta. Yhteisöllisyys on hieno asia, mutta sosiaalinen media ja yhteisöllisyys eivät ole synonyymejä vaikka kuinka yritettäisiin. Yhteisöllisyydessä ja yhteisöllisessä tuottamisessa tai jakamisessa on aspekteja joihin kovinkaan moni yritys ei taivu, ja toisaalta sosiaalisen median ansaintalogiikat tai toimintatavat sosiaalisissa verkostoissa eivät kovinkaan usein ole yhteisöllisiä. Mikä siis avuksi nimeämisongelmaan? Mitä jos unohdetaan nimeäminen kokonaan ja puhutaan vain Internetistä tai verkkokäyttäytymisestä tai verkkotyökaluista tai verkkomarkkinoinnista tai uudesta mediasta tai uudesta kanavasta tai vain uusista toimintatavoista? Jookos?!

Kiitos Alf!

Kiitos että nostit sosiaalisen median otsikoihin. Itse asiassa taisit sanoa että sosiaalinen media ei ole kuollut, mutta että termi on kuollut tai jotakin sellaista, mutta aivan sama. Pääasia että nyt kun lehdet kokevat sosiaalisen median olevan passé, siitä uskalletaan puhua muutenkin kuin perinteisen median uhkana.

The State of the Union

On aika puhua sosiaalisen median tilasta ja mihin se on menossa. Hyvä on, haudatkaa termi. Se ei enää vastaa sisällöltään nimeään. Kuitenkin, millä muulla nimellä Suuri Yleisö tuntee sosiaaliset verkostot ja ns. yhteisöllisen tuottamisen ja jakamisen konseptit? Yhteisöllinen tuottaminen jo nimenä yököttää. Kuulostaa aivan joltakin joka haudattiin Neuvostoliiton kanssa. Hyi olkoon, keksikää äkkiä joku parempi nimi. Kolhoosit, sovhoosit ja yhteisöllisyys. Barrikaadeille veljet ja siskot! Nouskaa sorron yöstä sosiaaliseen mediaan, markkinatalouskin on jo siellä.

Teidän,

“CH€”

Ps. Sosiaalinen media ei siis tosiaankaan ole kuollut, ei hätää, viimeisten varmennettujen huhujen mukaan se asustelee Saimaan rannalla pienessä kesämökistä talviasuttavaksi tehdyssä punamulta-hökkelissä avopuolisonsa kanssa ja on täysin vetäytynyt julkisuudesta. Rauha hänen (julkiselle) muistolleen. Ovat muuten Elviksen kanssa samassa Bridge-yhteisössä. Sosiaalisen Median legenda elää!

Tags : , ,